Осадчук Володимир Степанович

Викладач ВНТУ

Резюме

Доктор технічних наук, професор,
професор кафедри радіотехніки,


Заслужений діяч науки і техніки України
 
Закінчив Київський політехнічний інститут у 1962 році. У 1965-му закінчив аспірантуру  КПІ й успішно захистив кандидатську дисертацію, після чого був направлений на роботу до Вінницькиого філіалу Київського політехнічного інституту (1966 р.). У вересні 1967 р. був обраний завідувачем кафедри електронних приладів та радіотехніки. З 1975 по 1980 рік працював деканом факультету автоматики і обчислювальної техніки. З липня 1980-го по 1987-й працював проректором з наукової роботи. У 1968 році затверджений в ученому званні доцента. У березні 1979 року захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 на тему «Аналіз і синтез елементів і пристроїв управління на основі індуктивного ефекту», а в 1982 році затверджений в ученому званні професора  за кафедрою електронних приладів.  В 1992 році став академіком інженерних наук України, а у 2008 році отримав почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. Працював завідувачем кафедри електроніки до 2009 р., а з вересня того ж року працював на посаді професора кафедри електроніки до 31.03 2015 р. З квітня 2016 р. працює на посаді професора кафедри радіотехніки. 

Результати наукової діяльності викладено у більш ніж 850 публікаціях, серед яких 22 монографії, 15 навчальних посібників,  близько 350 авт.св. та патентів.
Під керівництвом та науковим консультуванням В.С. Осадчука підготовлено 5 докторів і 
 27 кандидатів технічних наук.
 

Розроблені прилади демонструвались на міжнародних виставках України, Угорщини, Румунії, Польщі, Німеччини, Китаю, Індії, В’єтнаму, Сербії на яких отримали медалі та схвальні відгуки.
1.У 1996 році на міжнародній виставці винаходів “INVENTICA-1996” (м.Будапешт, Угорщина) отримано головну нагороду “Grand Genius”
2. У 2002 році на міжнародній виставці винаходів “INVENTICA-2002”  (м.Ясси, Румунія) отримав срібну медаль і диплом патентного відомства Республіки Молдова за значні досягнення у винахідництві.
3. На виставці винаходів "Genius-2006" у м. Будапешті  (Угорщина) отримано головну нагороду “Grand Genius” та золоту медаль  “Union of Croatian Innovators” ARCA.
4. На виставці винаходів "INVENTIKA 2006" у м. Бухарест (Румунія) отримано золоту медаль.
5. На виставці "International Invention Exhibition 2006" у м. Ново Сад (Сербія) отримано срібну медаль.
6. На виставці винаходів IFIA у м. Белград (Сербія) у 2007 р. отримано дві золоті медалі Нікола Тесла.
7. Диплом Литовської академії наук за високий науково-технічний рівень і вагомий вклад у винахідництво на Міжнародній виставці «ELEKTRONIKA 2007», м. Каунас (Литва).
8. На виставці винаходів IFIA у м. Севастополі (Україна) у 2011 р. VII «Міжнародний салон винаходів» отримано Гран-Прі.
 Член спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 (ВНТУ).
9. 
Отримано перемогу у Всеукраїнському конкурсі "Винахід року - 2016" у регіональній номінації «Кращій винахід Вінницької області - 2016» (Виставка винаходів, м.Київ, 2017р.) "Багатоканальний прилад для розпізнавання запахів та визначення їх концентрацій". 
Член редколегій наукових журналів "Електроніка та електротехніка" (м.Каунас, Литва), "Вісник Вінницького політехнічного інституту", "Наукові праці ВНТУ", "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія"(м. Вінниця), зам. головного редактора "Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї"(м.Вінниця).
 

Публікацій 457

Хобі -

Контактна інформація -

Електронна пошта osadchuk.vs@vntu.edu.ua