Осадчук Володимир Степанович

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (14)

1. Развитие технологий будущего: кол. монограф. [авт. кол. : Балашов В.А., Князева М.В., Львович И.Я., Осадчук А.В., Преображенский А.П., Чопоров О.Н., Шарагов В.А. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018. – 158 с. Глава 13. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Билелівська О.П. Метод контролю кутових положень на основі автогенераторних пристроїв із магніточутливими транзисторам. – С. 111-126.
2. Микроэлектронные сорбционные сенсоры влажности [Текст] / [А. В. Осадчук, М. В. Евсеева, Л. В. Крылик, В. С. Осадчук] // Перспективные достижения современных ученых: техника и технологии. : монография. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017. – С. 93–111
3. Перспективные достижения современных ученых: техника и технологии. : монография / [авт.кол. : Львович И.Я., Червоный И.Ф., Осадчук А.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017 – 219 с. : ил.,табл. Глава 4: Осадчук В.С., Осадчук А.В., Крылик Л.В., Евсеева М.В. Микроэлектронные сорбционные сенсоры влажности. – С. 93-111.
4. Осадчук В. С. Мікроелектронні сенсори магнітного поля з частотним виходом [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 264 с. - ISBN 978-966-641-530-4.
5. Осадчук В. С. Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі потужності оптичного випромінювання з частотним виходом [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Жагловська. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 168 с. - ISBN 978-966-641-652-3.
6. Осадчук В. С. Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. Ю. Савицький. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 152 с. - ISBN 978-966-641-649-3.
7. Осадчук В. С. Радіовимірювальні перетворювачі на основі транзисторних структур з від`ємним опором для неруйнівного теплового контролю [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 212 с. - ISBN 978-966-641-599-1.
8. Осадчук В. С. Частотні перетворювачі для контролю вологості нафтопродуктів [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 152 с. - ISBN 978-966-641-565-6.
9. Осадчук В. С. Радіовимірювальні перетворювачі для визначення товщини плівок на основі пристроїв з від`ємним опором [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. В. Криночкін. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 136 с. - ISBN 978-966-641-550-6.
10. Осадчук В. С. Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу з частотним виходом [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Ющенко — Вінниця : ВНТУ, 2012. — 140 с. - ISBN 978-966-641-492-5.
11. Осадчук В. С. Радіовимірювальні оптичні перетворювачі для мікроелектронної технології [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. О. Селецька. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 160 с. - ISBN 978-966-641-506-9.
12. Функціональні вузли радіовимірювальних приладів на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від`ємним опором [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 336 с. - ISBN 978-966-641-405-5.
13. Осадчук В. С. Генератори електричних коливань на основі транзисторних структур з від‘ємним опором [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. — 182 с.
14. Осадчук В. С. Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. С. Кравчук. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 162 с.

Навчальні посібники (7)

1. Осадчук В. С. Основи наноелектроніки [Текст] : навчальний посібник / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. ― Вінниця : ВНТУ, 2016. ― 199 с.
2. Осадчук В. С. Фізична наноелектроніка [Текст] : навчальний посібник / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 146 с.
3. Осадчук В. С. Прилади з від`ємним опором [Текст] : лабораторний практикум / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Жагловська. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 63 с.
4. Осадчук В. С. Напівпровідникові прилади з від`ємним опором [Текст] : навчальний посібник / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. ― Вінниця : ВНТУ, 2006. ― 162 с.
5. Осадчук В. С. Волоконно-оптичні системи передачі [Текст] : навчальний посібник / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. ― Вінниця : ВНТУ, 2005. ― 225 с.
6. Осадчук В. С. Напівпровідникові перетворювачі інформації [Текст] : навчальний посібник / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. ― Вінниця : ВНТУ, 2004. ― 208 с.
7. Осадчук В. С. Транзистори [Текст] : навчальний посібник / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. ― Вінниця : ВДТУ, 2003. ― 207 с.

Патенти (260)

1. Пат. 125451 UA, МПК G01N 27/12 ; G01N 27/02 ; G01N 27/22. Перетворювач вологості з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Я. О. Осадчук, А. Ю. Савицький, О. П. Червак (Україна). – № a 2020 02217 ; заявл. 03.04.2020 ; опубл. 09.03.2022, Бюл. № 10. – 4 с. : кресл.
2. Пат. 145783 UA, МПК G01K 7/00. Автогенераторний перетворювач температури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Я. О. Осадчук, О. П. Червак (Україна). – № u 2020 03257 ; заявл. 29.05.2020 ; опубл. 06.01.2021, Бюл. № 1. – 5 с. : кресл.
3. Пат. 146971 UA, МПК H03B 7/00. Високостабільний НВЧ генератор [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, А. О. Семенов, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук, Л. В. Крилик, О. П. Червак (Україна). – № u 2020 06999 ; заявл. 02.11.2020 ; опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13. – 5 с. : кресл.
4. Пат. 147050 UA, МПК H03B 7/00. Високостабільний НВЧ генератор [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, А. О. Семенов, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук, Л. В. Крилик, О. П. Червак (Україна). – № u 2020 07002 ; заявл. 02.11.2020 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14. – 5 с. : кресл.
5. Пат. 147425 UA, МПК H01L 43/00. Вимірювач величини індукції магнітного поля на основі магніточутливого резистора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, Я. О. Осадчук, І. В. Шаргало (Україна). – № u 2020 07988 ; заявл. 14.12.2020 ; опубл. 05.05.2021, Бюл. № 18. – 5 с. : кресл.
6. Пат. 149245 UA, МПК G01N 27/00. Радіовимірювальний частотний пристрій з активним індуктивним елементом для вимірювання рідких і газоподібних речовин [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук, Д. Р. Ільчук, Г. О. Пастушенко (Україна). – № u 2021 03301 ; заявл. 14.06.2021 ; опубл. 27.10.2021, Бюл. № 43. – 6 с. : кресл.
7. Пат. 149246 UA, МПК G01N 27/00. Радіовимірювальний пристрій з частотним виходом для вимірювання рідких і газоподібних речовин [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук, Д. Р. Ільчук, Г. О. Пастушенко (Україна). – № u 2021 03303 ; заявл. 14.06.2021 ; опубл. 27.10.2021, Бюл. № 43. – 6 с. : кресл.
8. Пат. 149260 UA, МПК H03H 7/01. Активний електрично-керований фільтр низьких частот [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук, А. О. Семенов, С. В. Ліхашорський, Д. О. Думенко (Україна). – № u 2021 03587 ; заявл. 22.06.2021 ; опубл. 27.10.2021, Бюл. № 43. – 5 с. : кресл.
9. Пат. 149261 UA, МПК H03H 7/01. Активний електрично-керований фільтр високих частот [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук, А. О. Семенов, С. В. Ліхашорський, Д. О. Думенко (Україна). – № u 2021 03588 ; заявл. 22.06.2021 ; опубл. 27.10.2021, Бюл. № 43. – 5 с. : кресл.
10. Пат. 124906 UA, МПК G01N 27/22 ; G01N 27/02 ; G01N 27/12. Автогенераторний перетворювач вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Я. О. Осадчук, А. Ю. Савицький, О. П. Червак (Україна). – № a 2020 02216 ; заявл. 03.04.2020 ; опубл. 08.12.2021, Бюл. № 49. – 5 с. : кресл.
11. Пат. 124907 UA, МПК G01L 23/12 ; G01L 9/04 ; G01L 21/00. Автогенераторний перетворювач тиску [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Я. О. Осадчук, О. П. Червак (Україна). – № a 2020 02223 ; заявл. 03.04.2020 ; опубл. 08.12.2021, Бюл. № 49. – 5 с. : кресл.
12. Пат. 124908 UA, МПК G01L 21/00 ; G01L 21/12 ; G01L 9/04. Перетворювач тиску з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Я. О. Осадчук, О. П. Червак (Україна). – № a 2020 02224 ; заявл. 03.04.2020 ; опубл. 08.12.2021, Бюл. № 49. – 5 с. : кресл.
13. Пат. 144815 UA, МПК G01N 27/12. Автогенераторний перетворювач газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Я. О. Осадчук, О. П. Червак (Україна). – № u 2020 03255 ; заявл. 29.05.2020 ; опубл. 26.10.2020, Бюл. № 20. – 5 с. : кресл.
14. Пат. 144816 UA, МПК G01N 27/00. Мікроелектронний перетворювач газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Я. О. Осадчук, О. П. Червак (Україна). – № u 2020 03256 ; заявл. 29.05.2020 ; опубл. 26.10.2020, Бюл. № 20. – 5 с. : кресл.
15. Пат. 136341 UA, МПК G01N 21/00. Оптико-частотний вимірювач концентрації газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька, Я. О. Осадчук, О. П. Червак (Україна). – № u 2019 02581 ; заявл. 18.03.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15. – 4 с. : кресл.
16. Пат. 136628 UA, МПК G01N 21/00. Мікроелектронний оптико-частотний вимірювач концентрації газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька, Я. О. Осадчук, О. П. Червак (Україна). – № u 2019 02580 ; заявл. 18.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – 4 с. : кресл.
17. Пат. 137280 UA, МПК G01N 21/01. Оптичний вимірювач концентрації газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька, Я. О. Осадчук, О. П. Червак (Україна). – № u 2019 03955; заявл. 15.04.2019 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19. – 5 с. : кресл.
18. Пат. 137281 UA, МПК G01N 21/01. Мікроелектронний оптичний вимірювач концентрації газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька, Я. О. Осадчук, О. П. Червак (Україна). – № u 2019 03956 ; заявл. 15.04.2019 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19. – 5 с. : кресл.
19. Пат. 139121 UA, МПК G01N 27/12 ; G01N 27/16. Вимірювач газу [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук, О. С. Звягін (Україна). – № u 2019 05365 ; заявл. 20.05.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24. – 4 с. : кресл.
20. Пат. 123920 UA, МПК G01D 3/00, G01N 27/12. Мікроелектронний перетворювач вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. М. Жагловська, Я. О. Осадчук (Україна). - № u 2017 10082 ; заявл. 18.10.2017 ; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5. - 4 с. : кресл.
21. Пат. 124958 UA, МПК G01N 27/12. Вимірювач газу [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук (Україна). - № u 2017 11598 ; заявл. 27.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
22. Пат. 124663 UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. М. Жагловська, О. О. Селецька (Україна). - № a 2017 11080 ; заявл. 13.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
23. Пат. 124955 UA, МПК G01N 27/12. Вимірювач газу [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук (Україна). - № u 2017 11588 ; заявл. 27.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
24. Пат. 128238 UA, МПК G01N 21/00. Мікроелектронний оптико-частотний перетворювач газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька, О. С. Звягін (Україна). - № u 2018 03843 ; заявл. 10.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 5 с. : кресл.
25. Пат. 130473 UA, МПК G01L 21/00. Пристрій для вимірювання тиску [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, О. С. Звягін, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук (Україна). - № u 2018 06230 ; заявл. 04.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23. - 4 с.
26. Пат. 130737 UA, МПК G01L 21/00. Пристрій для вимірювання тиску [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук, А. Ю. Воловик (Україна). - № u 2018 06229 ; заявл. 04.06.2018 ; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24. - 4 с.
27. Пат. 129556 UA, МПК G01N 27/12. Прилад для вимірювання концентрації газів [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, О. С. Звягін, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук (Україна). - № a 2018 03814 ; заявл. 10.04.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. - 4 с. : кресл.
28. Пат. 129881 UA, МПК G01L 21/00. Пристрій для вимірювання тиску [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, О. С. Звягін, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук (Україна). - № u 2018 06226 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. - 4 с. : кресл.
29. Пат. 128238 UA, МПК G01N 27/12. Вимірювач газу [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, А. Ю. Савицький, О. С. Звягін, Я. О. Осадчук (Україна). - № u 2018 02768 ; заявл. 19.03.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 4 с. : кресл.
30. Пат. 128520 UA, МПК G01N 21/3504. Пат. 128238 UA, МПК G01N 21/00. Мікроелектронний оптико-частотний перетворювач газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька (Україна). - № u 2018 02421 ; заявл. 12.03.2018 ; опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18. - 5 с. : кресл.
31. Пат. 128241 UA, МПК G01N 27/00, G01N 27/12, G01N 27/16. Вимірювач газу [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, А. Ю. Савицький, О. С. Звягін, Я. О. Осадчук (Україна). - № u 2018 02803 ; заявл. 19.03.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 4 с. : кресл.
32. Пат. 127214 UA, МПК G01N 27/12. Вимірювач вологості з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. М. Жагловська, О. О. Селецька, А. С. Сидоренко (Україна). - № u 2018 00980 ; заявл. 02.02.2018 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14. - 5 с. : кресл.
33. Пат. 128450 UA, МПК G01N 27/02. Перетворювач концентрації газу з частотним виходом [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, С. В. Барабан, О. С. Звягін, Я. О. Осадчук (Україна). - № a 2018 03856 ; заявл. 10.04.2018 ; опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18. - 4 с. : кресл.
34. Пат. 126458 UA, МПК G01K 7/01. Мікроелектронний сенсор температури на основі транзисторної піроелектричної структури з активним індуктивним елементом [Текст] / О. В. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Жагловська, В. В. Мартинюк, Д. С. Коваль (Україна). - № u 2017 12888 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. - 5 с. : кресл.
35. Пат. 128609 UA, МПК G01N 27/12. Прилад для вимірювання концентрації газів [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, О. С. Звягін, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук (Україна). - № u 2018 03799 ; заявл. 10.04.2018 ; опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18. - 4 с. : кресл.
36. Пат. 113378 UA, МПК H04R 19/00, H01L 29/00. Мікроелектронний пристрій для вимірювання тиску [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук (Україна). - № u 2016 07619 ; заявл. 11.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2. - 5 с. : кресл.
37. Пат. 118105 UA, МПК G01K 7/00. Частотний вимірювальний перетворювач з транзисторним піроелектричним температурним сенсором [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, К. О. Коваль, В. Ю. Щепанівський (Україна). - № u 2017 00359 ; заявл. 13.01.2017 ; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14. - 5 с. : кресл.
38. Пат. 116916 UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька, В. В. Мартинюк, О. П. Білилівська (Україна). - № u 2016 12931 ; заявл. 19.12.2016 ; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.
39. Пат. 116913 UA, МПК G01L 11/00. Мікроелектронний перетворювач малих тисків [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук (Україна). - № u 2016 12917 ; заявл. 19.12.2016 ; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
40. Пат. 116661 UA, МПК G01N 27/00. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька, В. В. Мартинюк, О. П. Білилівська (Україна). - № u 201613449 ; заявл. 27.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. - 4 с. : кресл.
41. Пат. 116648 UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. М. Жагловська, І. А. Бойко (Україна). - № u 2016 13376 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. - 4 с. : кресл.
42. Пат. 116639 UA, МПК G01J 1/44. Частотний перетворювач оптичної потужності з фотодіодним чутливим елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Жагловська, Л. В. Крилик, І. О. Романчук (Україна). - № u 2016 13330 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.
43. Пат. 116637 UA, МПК G01J 1/44. Мікроелектронний частотний перетворювач потужності оптичного випромінювання [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Жагловська, О. О. Селецька, І. О. Романчук (Україна). - № u 2016 13327 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.
44. Пат. 116601 UA, МПК H01L 9/00. Сенсор малих тисків [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук, О. П. Червак (Україна). - № u 2016 12942 ; заявл. 19.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.
45. Пат. 119398 UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, В. В. Мартинюк, О. П. Білилівська (Україна). - № u 201703069 ; заявл. 31.03.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18. - 4 с. : кресл.
46. Пат. 119499 UA, МПК G01N 9/36, G01N 27/12. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька, О. М. Жагловська (Україна). - № u 201703747 ; заявл. 18.04.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18. - 4 с. : кресл.
47. Пат. 119392 UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, В. В. Мартинюк, О. П. Білилівська (Україна). - № u 201703058 ; заявл. 31.03.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18. - 4 с. : кресл.
48. Пат. 120127 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Перетворювач магнітної індукції з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська, Л. В. Крилик (Україна). - № u201703787 ; заявл. 18.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. - 5 с. : кресл.
49. Пат. 120021 UA, МПК G01N 9/36. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька, О. М. Жагловська (Україна). - № u 201703764 ; заявл. 18.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. - 4 с. : кресл.
50. Пат. 120573 UA, МПК G01N 27/12. Вимірювач вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. М. Жагловська, О. О. Селецька (Україна). - № u 2017 04761 ; заявл. 17.05.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21. - 4 с. : кресл.
51. Пат. 121960 UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька, О. М. Жагловська (Україна). - № u 2017 05837 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. - 4 с. : кресл.
52. Пат. 112804 UA, МПК H04R 19/04. Мікроелектронний перетворювач тиску [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук (Україна). - № u 2016 07617 ; заявл. 11.07.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24. - 5 с. : кресл.
53. Пат. 89376 UA, МПК G01N 27/12. Мікроелектронний пристрій для визначення дифузійної довжини неосновних носіїв заряду [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. В. Дуда (Україна). - № u201306186 ; заявл. 20.05.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8. - 5 с. : кресл.
54. Пат. 89922 UA, МПК G01N 27/00. Мікроелектронний пристрій для вимірювання струму Холла [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Р. В. Дуда (Україна). - № u201309920 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 4 с. : кресл.
55. Пат. 97217 UA, МПК G01K 7/01. Вимірювач оптичного випромінювання [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, К. В. Купчик (Україна). - № u201407050 ; заявл. 23.06.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. - 5 с. : кресл.
56. Пат. 92242 UA, МПК G01B 7/00. Спосіб визначення кутових положень з використанням автогенераторних магніточутливих пристроїв [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська (Україна). - № u201407943 ; заявл. 14.07.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. - 6 с. : кресл.
57. Пат. 97960 UA, МПК G01K 7/01, G01K 7/34. Мікроелектронний сенсор температури з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська, Я. О. Осадчук (Україна). - № a201412022 ; заявл. 06.11.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. - 5 с. : кресл.
58. Пат. 98517 UA, МПК G01N 27/00. Пристрій для вимірювання струму Холла [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Р. В. Дуда (Україна). - № u201413179 ; заявл. 08.12.2014 ; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
59. Пат. 89905 UA, МПК G01N 27/12. Мікроелектронний пристрій для визначення рухливості неосновних носіїв заряду [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. В. Дуда (Україна). - № u201306891 ; заявл. 01.06.2013 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 4 с. : кресл.
60. Пат. 86603 UA, МПК G01K 7/00. Мікроелектронний сенсор температури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська, Я. О. Осадчук (Україна). - № u201306536 ; заявл. 27.05.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
61. Пат. 86604 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Сенсор магнітного поля на базі магніторезистора й елемента Холла [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська, Я. О. Осадчук (Україна). - № u201306537 ; заявл. 27.05.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
62. Пат. 86605 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/09. Сенсор магнітного поля на базі магніторезистора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська, Я. О. Осадчук (Україна). - № u201306538 ; заявл. 27.05.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
63. Пат. 86606 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/09. Сенсор магнітного поля з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська, Я. О. Осадчук (Україна). - № u201306539 ; заявл. 27.05.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
64. Пат. 87762 UA, МПК H04R 19/00. Мікроелектронний сенсор тиску [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук (Україна). - № u201214140 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4. - 5 с. : кресл.
65. Пат. 87763 UA, МПК H04R 19/00. Мікроелектронний вимірювач тиску [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук (Україна). - № u201214141 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4. - 5 с. : кресл.
66. Пат. 88155 UA, МПК G01F 1/66. Пристрій для контролю витрат рідини в трубопроводі [Текст] / Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. А. Яремішена (Україна). - № u201303345 ; заявл. 19.03.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5. - 4 с. : кресл.
67. Пат. 89379 UA, МПК G01N 27/12. Мікроелектронний пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Р. В. Дуда (Україна). - № u2013 06214 ; заявл. 20.05.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
68. Пат. 89380 UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для визначення дифузійної довжини неосновних носіїв заряду [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. В. Дуда (Україна). - № u201306215 ; заявл. 20.05.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8. - 5 с. : кресл.
69. Пат. 89907 UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для визначення рухливості неосновних носіїв заряду [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. В. Дуда (Україна). - № u201306894 ; заявл. 01.06.2013 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 4 с. : кресл.
70. Пат. 89923 UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для вимірювання ЕРС Холла при постійному струмі та магнітному полі [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Р. В. Дуда (Україна). - № u201309924 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
71. Пат. 91016 UA, МПК G01N 27/12. Мікроелектронний пристрій для вимірювання ерс холла при постійному струмі та магнітному полі [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Р. В. Дуда (Україна). - № u201309925 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 25.06.2014, Бюл. № 12. - 4 с. : кресл.
72. Пат. 91201 UA, МПК G01K 7/01. Вимірювач оптичного випромінювання [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, К. В. Купчик (Україна). - № u201400655 ; заявл. 23.01.2014 ; опубл. 25.06.2014, Бюл. № 12. - 5 с. : кресл.
73. Пат. 91866 UA, МПК G01N 27/12. Мікроелектронний пристрій для визначення дрейфової рухливості неосновних носіїв заряду [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. В. Дуда (Україна). - № u201306620 ; заявл. 28.05.2013 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14. - 5 с. : кресл.
74. Пат. 91867 UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для визначення дрейфової рухливості неосновних носіїв заряду [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. В. Дуда (Україна). - № u201306621 ; заявл. 28.05.2013 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14. - 5 с. : кресл.
75. Пат. 91868 UA, МПК G01N 27/12. Мікроелектронний пристрій для визначення товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. В. Дуда (Україна). - № u201306636 ; заявл. 28.05.2013 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14. - 4 с. : кресл.
76. Пат. 91869 UA, МПК G01N 27/00. Пристрій для визначення товщини епітаксіальних шарів в напівпровідниках [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. В. Дуда (Україна). - № u201306637 ; заявл. 28.05.2013 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14. - 4 с. : кресл.
77. Пат. 92880 UA, МПК G01F 1/66. Мікроелектронний витратомір рідини [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. А. Яремішена, Я. О. Осадчук (Україна). - № u201403160 ; заявл. 28.03.2014 ; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17. - 4 с. : кресл.
78. Пат. 94441 UA, МПК G01F 1/00. Мікроелектронний вимірювач витрат рідини [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. А. Яремішена, Я. О. Осадчук (Україна). - № u201406414 ; заявл. 10.06.2014 ; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21. - 4 с. : кресл.
79. Пат. 94443 UA, МПК G01F 1/66. Мікроелектронний пристрій для вимірювання витрат рідини [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Юшенко, Н. А. Яремішена, Я. О. Осадчук (Україна). - № u201406419 ; заявл. 10.06.2014 ; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21. - 5 с. : кресл.
80. Пат. 94639 UA, МПК G01F 23/00. Частотний ультразвуковий витратомір газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Жагловська, Я. О. Осадчук (Україна). - № u201405623 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22. - 8 с. : кресл.
81. Пат. 105400 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Мікроелектронний пристрій для вимірювання магнітної індукції з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська (Україна). - № a201205839 ; заявл. 14.05.2012 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 6 с. : кресл.
82. Пат. 105401 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Мікроелектронний пристрій для вимірювання магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська (Україна). - № a201205876 ; заявл. 14.05.2012 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
83. Пат. 105402 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Мікроелектронний пристрій для вимірювання магнітної індукції з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська (Україна). - № a201205878 ; заявл. 14.05.2012 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
84. Пат. 84424 UA, МПК G01N 27/00. Мікроелектронний пристрій для визначення часу життя носіїв заряду в напівпровідниках [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Р. В. Дуда (Україна). - № u201303349 ; заявл. 19.03.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20. - 5 с. : кресл.
85. Пат. 84425 UA, МПК G01F 1/00. Пристрій для контролю витрат рідини в трубопроводі [Текст] / Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. А. Яремішена (Україна). - № u201303350 ; заявл. 19.03.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20. - 5 с. : кресл.
86. Пат. 76460 UA, МПК G01C 22/00, G01B 11/00. Пристрій для визначення переміщення [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. С. Кравченко, А. С. Радчук (Україна). - № u201205850 ; заявл. 14.05.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
87. Пат. 76418 UA, МПК G01C 22/00, G01B 11/00. Пристрій для визначення переміщення [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. С. Кравченко, А. С. Радчук (Україна). - № u201204877 ; заявл. 18.04.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
88. Пат. 76463 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Мікроелектронний перетворювач магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Билилівська (Україна). - № u201205862 ; заявл. 14.05.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
89. Пат. 79363 UA, МПК G01N 25/68. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. С. Звягін, А. Ю. Савицький (Україна). - № a201209979 ; заявл. 20.08.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. - 6 с. : кресл.
90. Пат. 83353 UA, МПК G01N 27/22. Пристрій для вимірювання вологості повітря [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, В. А. Брижатий, Р. В. Дуда (Україна). - № u2013 00301 ; заявл. 09.01.2013 ; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17. - 5 с. : кресл.
91. Пат. 83354 UA, МПК H04R 19/00. Сенсор тиску з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук (Україна). - № u2013 00303 ; заявл. 09.01.2013 ; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17. - 5 с. : кресл.
92. Пат. 83356 UA, МПК G01R 31/315. Вимірювач тиску з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук (Україна). - № u2013 00305 ; заявл. 09.01.2013 ; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17. - 5 с. : кресл.
93. Пат. 71878 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Мікроелектронний частотний сенсор магнітного поля [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська (Україна). - № u201201478 ; заявл. 13.02.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 5 с. : кресл
94. Пат. 72247 UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. С. Звягін, Р. В. Дуда (Україна). - № u201201481 ; заявл. 13.02.2012 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. - 4 с. : кресл.
95. Пат. 72254 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Частотний вимірювач магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська (Україна). - № u201201530 ; заявл. 13.02.2012 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. - 5 с. : кресл.
96. Пат. 72255 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Сенсор магнітного поля з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська (Україна). - № u201201531 ; заявл. 13.02.2012 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. - 5 с. : кресл.
97. Пат. 72256 UA, МПК G01N 25/68. Пристрій для вимірювання вологості повітря [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін, Л. В. Крилик, В. А. Брижатий (Україна). - № u201201533 ; заявл. 13.02.2012 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. - 5 с. : кресл.
98. Пат. 72328 UA, МПК G01N 21/00. Пристрій для визначення закінчення процесу плазмового травлення [Текст] / С. Ю. Кравченко, Ю. С. Кравченко, О. М. Мандзюк, В. С. Осадчук (Україна). - № u201202355 ; заявл. 28.02.2012 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. - 5 с. : кресл.
99. Пат. 73071 UA, МПК H01L 29/82. Радіовимірювальний перетворювач магнітного поля [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, І. В. Микулка, О. М. Сухоцький, Д. В. Мельник (Україна). - № u201202356 ; заявл. 28.02.2012 ; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17. - 5 с. : кресл.
100. Пат. 73081 UA, МПК G01N 21/00. Пристрій для визначення закінчення процесу плазмового травлення [Текст] / С. Ю. Кравченко, Ю. С. Кравченко, О. М. Мандзюк, В. С. Осадчук (Україна). - № u201202379 ; заявл. 28.02.2012 ; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17. - 4 с. : кресл.
101. Пат. 74238 UA, МПК H01L 43/00. Вимірювач магнітного поля [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, І. В. Микулка, О. М. Сухоцький (Україна). - № u201203228 ; заявл. 19.03.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. - 5 с. : кресл.
102. Пат. 74239 UA, МПК H01L 43/00. Вимірювач магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, І. В. Микулка, О. М. Сухоцький (Україна). - № u201203229 ; заявл. 19.03.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. - 5 с. : кресл.
103. Пат. 68897 UA, МПК G01C 22/00, G01B 11/00. Мікроелектронний оптичний пристрій для реєстрації процесу переміщення [Текст] / В. С. Осадчук, Ю. С. Кравченко, О. В. Осадчук, А. С. Радчук (Україна). - № u201113207 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7. - 5 с. : кресл.
104. Пат. 69636 UA, МПК H01L 27/00, G01J 1/44. Мікроелектронний сенсор оптичної потужності [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко (Україна). - № a201111883 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
105. Пат. 70192 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Мікроелектронний вимірювач магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська (Україна). - № u201115372 ; заявл. 26.12.2011 ; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.
106. Пат. 70967 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Вимірювач магнітної індукції з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська, Ю. А. Ющенко (Україна). - № u201200228 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12. - 5 с. : кресл.
107. Пат. 70968 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Мікроелектронний сенсор магнітного поля [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська, Ю. А. Ющенко (Україна). - № u201200229 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12. - 5 с. : кресл.
108. Пат. 71738 UA, МПК G01C 22/00, G01B 11/00. Мікроелектронний оптичний пристрій для реєстрації процесу переміщення [Текст] / В. С. Осадчук, Ю. С. Кравченко, О. В. Осадчук, А. С. Радчук (Україна). - № u201200215 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 5 с. : кресл.
109. Пат. 71949 UA, МПК G01F 1/66. Спосіб вимірювання витрат рідини в трубопроводі [Текст] / Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, Н. А. Яремішена (Україна). - № u201203215 ; заявл. 19.03.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 4 с. : кресл.
110. Пат. 71950 UA, МПК G01B 11/00. Спосіб для визначення відстаней переміщення [Текст] / В. С. Осадчук, Ю. С. Кравченко, О. В. Осадчук, А. С. Радчук (Україна). - № u2012 03216 ; заявл. 19.03.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 4 с. : кресл.
111. Пат. 64807 UA, МПК G01R 19/25. Напівпровідниковий пристрій для виміру густини оптичної потужності [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко, Б. С. Савчук (Україна). - № u201103006 ; заявл. 14.03.2011 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. - 3 с. : кресл.
112. Пат. 58789 UA, МПК G01N 21/00. Пристрій для визначення закінчення процесу плазмового травлення [Текст] / С. Ю. Кравченко, Ю. С. Кравченко, О. М. Мандзюк, В. С. Осадчук (Україна). - № u201011643 ; заявл. 30.09.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
113. Пат. 59006 UA, МПК G01K 11/12. Світловодний оптико-частотний сенсор температури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк (Україна). - № a201015587 ; заявл. 23.12.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8. - 2 с. : кресл.
114. Пат. 59007 UA, МПК H01L 29/82, H01L 43/00, G01R 33/06. Мікроелектронний пристрій для виміру магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Стовбчата (Україна). - № a201015634 ; заявл. 24.12.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
115. Пат. 61145 UA, МПК G01B 11/00. Мікроелектронний оптичний пристрій для реєстрації процесу переміщення [Текст] / Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. С. Радчук (Україна). - № u201015231 ; заявл. 17.12.2010 ; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13. - 3 с. : кресл.
116. Пат. 61609 UA, МПК G01R 33/00. Вимірювач магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Стовбчата (Україна). - № u201015633 ; заявл. 24.12.2010 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14. - 3 с. : кресл.
117. Пат. 61615 UA, МПК G01K 11/12. Волоконно-оптичний сенсор температури з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк (Україна). - № a201015645 ; заявл. 24.12.2010 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14. - 3 с. : кресл.
118. Пат. 62316 UA, МПК G01K 7/00. Мікроелектронний пристрій для вимірювання температури з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан (Україна). - № a201100826 ; заявл. 25.01.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16. - 3 с. : кресл.
119. Пат. 62366 UA, МПК H01L 29/82, G01R 33/06. Сенсор магнітного поля з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Стовбчата (Україна). - № a201101294 ; заявл. 07.02.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16. - 3 с. : кресл.
120. Пат. 62367 UA, МПК H01L 43/00, G01R 33/06. Вимірювач магнітного поля з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Стовбчата (Україна). - № a201101298 ; заявл. 07.02.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16. - 3 с. : кресл.
121. Пат. 63652 UA, МПК H01L 29/82. Сенсор магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, В. В. Мартинюк, О. М. Сухоцький, І. В. Микулка (Україна). - № a201106177 ; заявл. 17.05.2011 ; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19. - 3 с. : кресл.
122. Пат. 64926 UA, МПК H01L 21/302. Пристрій для визначення моменту закінчення процесу плазмового травлення [Текст] / С. Ю. Кравченко, Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук (Україна). - № u201104431 ; заявл. 11.04.2011 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. - 2 с. : кресл.
123. Пат. 65017 UA, МПК H01L 21/302. Пристрій для визначення моменту закінчення процесу плазмового травлення [Текст] / С. Ю. Кравченко, Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук (Україна). - № u201105004 ; заявл. 20.04.2011 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. - 2 с. : кресл.
124. Пат. 66031 UA, МПК H01L 43/00, G01R 33/06. Вимірювач магнітного поля [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Стовбчата (Україна). - № u201105554 ; заявл. 04.05.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24. - 2 с. : кресл.
125. Пат. 66045 UA, МПК H01L 29/00, H01L 43/00, G01R 33/06. Сенсор магнітного поля [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Стовбчата (Україна). - № u201105617 ; заявл. 04.05.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24. - 3 с. : кресл.
126. Пат. 66286 UA, МПК G01R 33/06, H01L 43/00. Мікроелектронний вимірювач магнітного поля з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Т. В. Процюк (Україна). - № u201107989 ; заявл. 24.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24. - 3 с. : кресл.
127. Пат. 88931 UA, МПК G01F 1/34, G01F 1/66. Перетворювач вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. С. Звягін (Україна). - № a200804584 ; заявл. 10.04.2008 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22. - 2 с. : кресл.
128. Пат. 55474 UA, МПК H01L 27/00, G01J 1/44. Мікроелектронний частотний сенсор оптичної потужності [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко (Україна). - № u201008378 ; заявл. 05.07.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23. - 3 с. : кресл.
129. Пат. 55475 UA, МПК H01L 27/00, G01J 1/44. Мікроелектронний сенсор рівня рідини з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко (Україна). - № u201008380 ; заявл. 05.07.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23. - 3 с. : кресл.
130. Пат. 50817 UA, МПК G01N 27/12. Вимірювач вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін (Україна). - № u200913291 ; заявл. 21.12.2009 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12. - 2 с. : кресл.
131. Пат. 50839 UA, МПК G01F 1/32. Вихоровий частотний витратомір [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк (Україна). - № u200913533 ; заявл. 25.12.2009 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12. - 2 с. : кресл.
132. Пат. 50842 UA, МПК G01F 1/66. Пристрій для виміру витрати рідини з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк (Україна). - № u200913538 ; заявл. 25.12.2009 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.
133. Пат. 54119 UA, МПК G01F 1/34. Витратомір газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. М. Насадюк (Україна). - № u201005463 ; заявл. 05.05.2010 ; опубл.25.10.2010, Бюл. № 20. - 3 с. : кресл.
134. Пат. 54121 UA, МПК G01F 1/34. Мікроелектронний витратомір газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. М. Насадюк (Україна). - № a201005465 ; заявл. 05.05.2010 ; опубл.25.10.2010, Бюл. № 20. - 3 с. : кресл.
135. Пат. 55925 UA, МПК G01F 1/66. Пристрій для вимірювання витрат газу [Текст] / Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, О. П. Стовбчата (Україна). - № u201008539 ; заявл. 08.07.2010 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24. - 2 с. : кресл.
136. Пат. 90032 UA, МПК G01J 1/44. Транзисторний піроелектричний температурний сенсор [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко, С. В. Барабан (Україна). - № a200806900 ; заявл. 19.05.2008 ; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6. - 3 с. : кресл.
137. Пат. 90435 UA, МПК H01P 1/18. Електрично керований НВЧ фазообертач [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль, О. О. Семенова (Україна). - № a200806924 ; заявл. 19.05.2008 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
138. Пат. 92211 UA, МПК G01N 21/01, G01N 21/35. Інфрачервоний піроелектричний газоаналізатор [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, О. О. Семенова, А. П. Гурський (Україна). - № a200811790 ; заявл. 03.10.2008 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. - 4 с. : кресл.
139. Пат. 92244 UA, МПК H01L 27/00, G01J 1/44. Пристрій для вимірювання оптичного випромінювання з активним індуктивним фоточутливим елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко (Україна). - № a200900876 ; заявл. 06.02.2009 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. - 3 с. : кресл.
140. Пат. 38347 UA, МПК H03B 19/00. Мікроелектронний електрично керований помножувач частоти [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, О. О. Семенова, К. О. Коваль (Україна). - № u200812443 ; заявл. 23.10.2008 ; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
141. Пат. 38348 UA, МПК H03B 7/00. Електрично керований генератор лінійно змінної напруги [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, О. О. Семенова, К. О. Коваль (Україна). - № u200812442 ; заявл. 23.10.2008 ; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
142. Пат. 38506 UA, МПК H03B 19/00. Електрично-керований помножувач частоти [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль (Україна). - № u200810040 ; заявл. 04.08.2008 ; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
143. Пат. 39839 UA, МПК H01P 1/18. Електрично керований фазообертач діапазону НВЧ [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль, О. О. Семенова (Україна). - № u200812834 ; заявл. 03.11.2008 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
144. Пат. 39894 UA, МПК G01N 27/22. Ємнісний сенсор для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін (Україна). - № u200814033 ; заявл. 05.12.2008 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5. - 2 с. : іл.
145. Пат. 40284 UA, МПК G01N 27/22. Сенсор для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін (Україна). - № u200814052 ; заявл. 05.12.2008 ; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. - 2 с. : іл.
146. Пат. 40955 UA, МПК G01N 21/53. Гігрометричний сенсор на польовому транзисторі [Текст] / О. В. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, А. Ю. Савицький (Україна). - № u200814731 ; заявл. 22.12.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. - 2 с. : кресл.
147. Пат. 40956 UA, МПК G01N 21/53. Конденсаційний гігрометр [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, А. Ю. Савицький (Україна). - № u200814735 ; заявл. 22.12.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. - 2 с. : кресл.
148. Пат. 41856 UA, МПК G01K 7/00. Мікроелектронний пристрій для вимірювання температури з активним індуктивним піроелектричним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан (Україна). - № u200900483 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
149. Пат. 89424 UA, МПК G01N 21/61. Інфрачервоний вимірювач концентрації газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. П. Гурський, О. О. Семенова (Україна). - № u200803628 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.
150. Пат. 89423 UA, МПК G01N 21/21. Інфрачервоний газоаналізатор з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. П. Гурський, О. О. Семенова (Україна). - № a200803617 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.
151. Пат. 42205 UA, МПК H01L 27/00, G01J 1/44. Мікроелектронний сенсор оптичної потужності з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко (Україна). - № u200900874 ; заявл. 06.02.2009 ; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.
152. Пат. 42207 UA, МПК H01L 27/00, G01J 1/44. Мікроелектронний сенсор оптичного випромінювання на основі транзисторної фоточутливої структури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко (Україна). - № u200900878 ; заявл. 06.02.2009 ; опубл. 26.06.2009, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.
153. Пат. 42210 UA, МПК H01L 27/00, G01J 1/44. Транзисторний фоточутливий сенсор з двостороннім освітленням каналу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко (Україна). - № u200900890 ; заявл. 06.02.2009 ; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12. - 2 с. : кресл.
154. Пат. 42211 UA, МПК H01L 27/00, G01J 1/44. Мікроелектронний вимірювач оптичного випромінювання з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко (Україна). - № u200900892 ; заявл. 06.02.2009 ; опубл. 26.06.2009, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.
155. Пат. 42212 UA, МПК H01L 27/00, G01J 1/44. Пристрій для вимірювання оптичної потужності з частотним виходом на основі фоточутливих транзисторів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко (Україна). - № u200900893 ; заявл. 06.02.2009 ; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.
156. Пат. 42213 UA, МПК G01N 27/12. Вимірювач вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. С. Звягін, А. Ю. Савицький (Україна). - № u200900894 ; заявл. 06.02.2009 ; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12. - 2 с. : кресл.
157. Пат. 42780 UA, МПК G01K 7/00. Мікроелектронний піроелектричний сенсор температури з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан (Україна). - № u200801542 ; заявл. 26.12.2008 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14. - 3 с. : кресл.
158. Пат. 42868 UA, МПК G01N 27/12. Вимірювач вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, К. Ю. Іоніна, О. С. Звягін (Україна). - № u200901543 ; заявл. 23.02.2009 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14. - 2 с. : кресл.
159. Пат. 43410 UA, МПК H01L 21/70. Мікроелектронний пристрій для контролю параметрів оптично прозорих напівпровідників [Текст] / Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, М. М. Плахотнюк (Україна). - № u200903899 ; заявл. 21.04.2009 ; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15. - 3 с. : кресл.
160. Пат. 44301 UA, МПК G01N 27/12. Перетворювач вологості з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, К. Ю. Іоніна (Україна). - № u200904774 ; заявл. 15.05.2009 ; опубл. 25.09.2009, Бюл. № 18. - 2 с. : кресл.
161. Пат. 44927 UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для визначення вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. С. Звягін, К. Ю. Іоніна (Україна). - № a200902969 ; заявл. 30.03.2009 ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20. - 2 с. : кресл.
162. Пат. 45045 UA, МПК C23C 14/00. Пристрій для випару матеріалів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. В. Криночкін (Україна). - № u200904765 ; заявл. 15.05.2009 ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20. - 2 с. : кресл.
163. Пат. 46501 UA, МПК H01L 21/00. Мікроелектронний пристрій для визначення дифузійної довжини неосновних носіїв заряду в напівпровідниках [Текст] / Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, М. М. Плахотнюк (Україна). - № u200906799 ; заявл. 30.06.2009 ; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24. - 3 с. : кресл.
164. Пат. 88584 UA, МПК G01J 1/44. Мікроелектронний сенсор оптичної потужності [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко, С. В. Барабан (Україна). - № a200712812 ; заявл. 19.11.2007 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14. - 3 с. : кресл.
165. Пат. 87858 UA, МПК G01J 5/5, G01K 7/00. Мікроелектронний пристрій для вимірювання теплової потужності [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Ільченко (Україна). - № a200712838 ; заявл. 19.11.2007 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14. - 3 с. : кресл.
166. Пат. 88537 UA, МПК G01F 1/34, G01F 1/66. Мікроелектронний частотний витратомір газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № a200714879 ; заявл. 27.12.2007 ; опубл.26.10.2009, Бюл. № 20. - 3 с. : кресл.
167. Пат. 88814 UA, МПК G01K 7/00. Мікроелектронний пристрій для вимірювання температури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Ільченко (Україна). - № a200714880 ; заявл. 27.12.2007 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22. - 3 с. : кресл.
168. Пат. 88959 UA, МПК G01F 1/34, G01F 1/66. Мікроелектронний витратомір газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № a200714926 ; заявл. 27.12.2007 ; опубл.10.12.2009, Бюл. № 23. - 3 с. : кресл.
169. Пат. 29421 UA, МПК H03H 7/01. Електрично керований фільтр низьких частот [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль (Україна). - № u200710779 ; заявл. 01.10.2007 ; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
170. Пат. 29964 UA, МПК G01F 1/34. Мікроелектронний витратомір газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Ющенко, О. О. Ярославцев (Україна). - № u200704522 ; заявл. 23.04.2007 ; опубл.11.02.2008, Бюл. № 3. - 3 с. : кресл.
171. Пат. 30176 UA, МПК H03H 7/01. Електрично керований фільтр високих частот [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль (Україна). - № u200712797 ; заявл. 19.11.2007 ; опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3. - 3 с. : кресл.
172. Пат. 30177 UA, МПК G01J 1/44. Мікроелектронний вимірювач оптичної потужності [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко, С. В. Барабан (Україна). - № u200712798 ; заявл. 19.11.2007 ; опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
173. Пат. 30180 UA, МПК G01J 1/44. Мікроелектронний пристрій для виміру оптичної потужності [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко, С. В. Барабан (Україна). - № u200712810 ; заявл. 19.11.2007 ; опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3. - 3 с. : кресл.
174. Пат. 31065 UA, МПК G01J 5/58. Пристрій для вимірювання теплової потужності [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Ільченко (Україна). - № u200712831 ; заявл. 19.11.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
175. Пат. 31114 UA, МПК G01J 5/58. Мікроелектронний сенсор теплової потужності [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Ільченко (Україна). - № u200713424 ; заявл. 03.12.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. - 3 с. : кресл.
176. Пат. 31170 UA, МПК G01K 7/00. Пристрій для виміру температури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Ільченко (Україна). - № u200714154 ; заявл. 17.12.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
177. Пат. 31510 UA, МПК G01K 7/00. Мікроелектронний сенсор температури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Ільченко (Україна). - № u200714163 ; заявл. 17.12.2007 ; опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7. - 3 с. : кресл.
178. Пат. 31603 UA, МПК G01J 1/44. Мікроелектронний пристрій для виміру оптичного випромінювання [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко, С. В. Барабан (Україна). - № u200714881 ; заявл. 27.12.2007 ; опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7. - 3 с. : кресл.
179. Пат. 33041 UA, МПК H03B 7/00. Електрично керований генератор лінійно змінної напруги [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль, В. В. Мартинюк (Україна). - № u200801261 ; заявл. 01.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. - 2 с. : кресл.
180. Пат. 30049 UA, МПК H03B 7/00. Генератор прямокутних імпульсів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль (Україна). - № u200801301 ; заявл. 01.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
181. Пат. 34077 UA, МПК G01N 21/45. Оптичний витратомір газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк (Україна). - № u200802990 ; заявл. 07.03.2008 ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14. - 3 с. : кресл.
182. Пат. 34121 UA, МПК G01N 21/45. Пристрій для вимірювання витрати газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк (Україна). - № u200803599 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14. - 3 с. : кресл.
183. Пат. 34893 UA, МПК G01K 11/00. Оптико-частотний сенсор температури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк (Україна). - № u200804109 ; заявл. 01.04.2008 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. - 2 с. : кресл.
184. Пат. 35498 UA, МПК G01K 11/00. Оптико-частотний температурний сенсор [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк (Україна). - № u200804099 ; заявл. 01.04.2008 ; опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18. - 3 с. : кресл.
185. Пат. 31974 UA, МПК G01J 1/44. Мікроелектронний вимірювач оптичного випромінювання [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко, С. В. Барабан (Україна). - № u200714925 ; заявл. 27.12.2007 ; опубл. 25.04.2008, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.
186. Пат. 32335 UA, МПК H03C 3/00. Оптично керований генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль (Україна). - № 200800389 ; заявл. 11.01.2008 ; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9. - 2 с. : кресл.
187. Пат. 32336 UA, МПК G01N 21/00. Оптичний вимірювач концентрації газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. П. Гурський, К. О. Коваль (Україна). - № u200800391 ; заявл. 11.01.2008 ; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9. - 2 с. : кресл.
188. Пат. 32338 UA, МПК G01N 27/22. Пристрій для контролю відносної вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. С. Звягін (Україна). - № u200800395 ; заявл. 11.01.2008 ; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9. - 2 с. : кресл.
189. Пат. 84887 UA, МПК G01L 9/04, G01L 9/00. Мікроелектронний вимірювач тиску з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № a200604607 ; заявл. 25.04.2006 ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23. - 3 с. : кресл.
190. Пат. 26975 UA, МПК H01L 21/302. Пристрій для визначення моменту закінчення процесу плазмового травлення [Текст] / С. Ю. Кравченко, Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № u200706552 ; заявл. 11.06.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 19. - 2 с. : кресл.
191. Пат. 26976 UA, МПК H01L 21/302. Спосіб визначення моменту закінчення процесу плазмохімічного травлення [Текст] / С. Ю. Кравченко, Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № u200706553 ; заявл. 11.06.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 19. - 2 с. : кресл.
192. Пат. 27662 UA, МПК G01K 7/40. Пристрій для вимірювання температури газу в нерівноважній плазмі [Текст] / С. Ю. Кравченко, Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № u200707214 ; заявл. 26.06.2007 ; опубл. 12.11.2007, Бюл. № 21. - 2 с. : кресл.
193. Пат. 24002 UA, МПК G01F 1/34. Витратомір газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Ющенко (Україна). - № u200702067 ; заявл. 26.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8. - 2 с. : кресл.
194. Пат. 24005 UA, МПК G01F 1/34. Мікроелектронний вимірювач витрати газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Ющенко (Україна). - № u200702076 ; заявл. 26.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8. - 2 с. : кресл.
195. Пат. 78565 UA, МПК H01L 29/82, G01R 33/02. Сенсор магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № 20041210213 ; заявл. 13.12.2004 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4. - 2 с. : кресл.
196. Пат. 78318 UA, МПК H01L 29/82. Магнітний сенсор з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № 20041210211 ; заявл. 13.12.2004 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. - 3 с. : кресл.
197. Пат. 77810 UA, МПК H01L 29/82. Мікроелектронний сенсор для виміру магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № 20041210212 ; заявл. 13.12.2004 ; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
198. Пат. 26479 UA, МПК G01F 1/34. Мікроелектронний пристрій для виміру витрати газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Ющенко, О. О. Ярославцев (Україна). - № u200704955 ; заявл. 03.05.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15. - 3 с. : кресл.
199. Пат. 80906 UA, МПК G01R 33/06, H01L 43/06. Мікроелектронний вимірювач магнітної індукції з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № a200602164 ; заявл. 27.02.2006 ; опубл. 12.11.2007, Бюл. № 18. - 2 с. : кресл.
200. Пат. 33238 UA, МПК G01N 21/00. Оптичний вимірювач концентрації газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. П. Гурський, О. О. Семенова (Україна). - № u200802332 ; заявл. 22.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
201. Пат. 33239 UA, МПК G01K 5/00. Оптичний сенсор температури з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк (Україна). - № u200802333 ; заявл. 22.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
202. Пат. 33240 UA, МПК G01K 11/00. Мікроелектронний оптичний сенсор температури з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк (Україна). - № u200802335 ; заявл. 22.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. - 2 с. : кресл.
203. Пат. 14410 UA, МПК H03B 7/00. Різницевий генератор гармонічних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № u200510894 ; заявл. 17.11.2005 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
204. Пат. 16587 UA, МПК H03B 7/00. Електрично керований генератор [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, М. В. Кушнір (Україна). - № u200601788 ; заявл. 20.02.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
205. Пат. 16590 UA, МПК H03B 7/00. Стабільний діапазонний генератор гармонічних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № u200601795 ; заявл. 20.02.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
206. Пат. 16801 UA, МПК G01L 9/04. Мікроелектронний пристрій для вимірювання тиску [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Кривошея (Україна). - № u200602962 ; заявл. 20.03.2006 ; опубл. 15.08.2008, Бюл. № 8. - 2 с. : кресл.
207. Пат. 17154 UA, МПК G01L 9/04. Мікроелектронний пристрій для виміру тиску [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Кривошея (Україна). - № u200602960 ; заявл. 20.03.2006 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. - 2 с. : кресл.
208. Пат. 75236 UA, МПК G01T 3/00, G01T 1/00. Оптоелектронний пристрій для вимірювання швидких нейтронів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № 20040604313 ; заявл. 03.06.2004 ; опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
209. Пат. 75755 UA, МПК G01L 7/02, H04R 19/00. Оптоелектронний пристрій для вимірювання тиску [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № 20040604312 ; заявл. 03.06.2004 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
210. Пат. 76241 UA, МПК H03B 7/00. Генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № 20040604307 ; заявл. 03.06.2004 ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. - 2 с. : кресл.
211. Пат. 76242 UA, МПК H04R 19/00, H01L 29/84, G01L 9/04. Тензочутливий перетворювач [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № 20040604309 ; заявл. 03.06.2004 ; опубл. 17.07..2006, Бюл. № 7. - 2 с. : кресл.
212. Пат. 76529 UA, МПК G01C 22/00. Пристрій для вимірювання переміщень [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № 20040604310 ; заявл. 03.06.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8. - 2 с. : кресл.
213. Пат. 7408 UA, МПК Н011_29/82. Мікроелектронний сенсор магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк (Україна). - № 20041210196 ; заявл. 13.12.2004 ; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6. - 4 с. : кресл.
214. Пат. 7409 UA, МПК H01L 29/82. Частотний магнітний сенсор [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк (Україна). - № u 20041210197 ; заявл. 13.12.2004 ; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6. - 4 с. : кресл.
215. Пат. 7411 UA, МПК H03B 7/00. Генератор з електричним регулюванням частоти генерації [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № 20041210199 ; заявл. 13.12.2004 ; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
216. Пат. 7911 UA, МПК H03B 7/00. Генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № 20041210233 ; заявл. 13.12.2004 ; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7. - 2 с. : кресл.
217. Пат. 9202 UA, МПК Н03В 7/00. Мікроелектронний генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № u200501559 ; заявл. 21.02.2005 ; опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9. - 4 с. : кресл.
218. Пат. 9209 UA, МПК H03B 7/00. Генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № U200501599 ; заявл. 21.02.2005 ; опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9. - 2 с. : кресл.
219. Пат. 10400 UA, МПК H03C 3/36. Оптично керований генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № u200503819 ; заявл. 22.04.2005 ; опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.Пат. 10400 UA, МПК Н03С З/36. Оптично керований генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № u200503819 ; заявл. 22.04.2005 ; опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.
220. Пат. 71190 А UA, МПК G01T 3/00. Напівпровідниковий пристрій для виміру дози швидких нейтронів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № 2003119841 ; заявл. 03.11.2003 ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11. - 2 с. : кресл.
221. Пат. 71191 А UA, МПК G01T 3/00. Транзисторний детектор швидких нейтронів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № 2003119842 ; заявл. 03.11.2003 ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
222. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/21532
223. Пат. 61396A UA, МПК G01T 3/00. Мікроелектронний сенсор швидких нейтронів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). - № 2003010657 ; заявл. 27.01.2003 ; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
224. Пат. 62882 UA, МПК G01T 3/00. Мікроелектронний пристрій для виміру дози швидких нейтронів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик (Україна). – № 2003010658 ; заявл. 27.01.2003 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12, - 2 с. : кресл.
225. Пат. 61395 A UA, МПК G01T 3/00(24) 17.11.2003. Мікроелектронний детекторний пристрій швидких нейтронів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Б. Г. Кадук (Україна). - № 2003010656 ; заявл. 27.01.2003 ; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
226. Пат. 62884 A UA, МПК G01T 3/00. Мікроелектронний дозиметр швидких нейтронів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Б. Г. Кадук (Україна). – 2003010660 ; заявл. 27.01.2003 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12, - 2 с. : кресл.
227. Пат. 62016 UA, МПК G01N 27/00. Мікроелектронний вимірювач вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик (Україна). – № 2001074676 ; заявл. 05.07.2001 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12. – 2 с. : кресл.
228. Пат. 62883 A UA, МПК G01T 3/00. Мікроелектронний детектор швидких нейтронів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, (Україна). – № 2003010659 ; заявл. 27.01.2003 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12, - 2 с. : кресл.
229. Пат. 48600 A UA, МПК G01N 27/12. Мікроелектронний давач газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук.(Україна). – № 2001064411 ; заявл. 23.06.2001 ; опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8. – 10 с. : кресл.
230. Пат. 46483 A UA, МПК H03B 7/00. Напівпровідниковий пристрій для виміру вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик (Україна). – № 2001075284 ; заявл. 24.07.2001 ; опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5. – 2 с. : кресл.
231. Пат. 44001 A UA, МПК H01L 27/14. Мікроелектронний оптичний давач [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 2001010073 ; заявл. 03.01.2001 ; опубл. 15.01.2002, Бюл. № 1. – 3 с. : кресл.
232. Пат. 48602 A UA, МПК G01N 27/12. Вимірювач газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 2001107210 ; заявл. 23.10.2001 ; опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8. – 2 с. : кресл.
233. Пат. 46381 А UA, МПК G01N 27/22. Мікроелектронний давач вологості [Текст] / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук (Україна). – № 2001074675 ; заявл. 05.07.2001 ; опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5. – 3 с. : кресл.
234. Пат. 47906 A UA, МПК G01N 27/12. Пристрій для вимірювання газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, М. О. Прокопова (Україна). – № 2001107208 ; заявл. 23.10.2001 ; опубл. 15.07.2002, Бюл. № 7. – 3 с. : кресл.
235. Пат. 48601 A UA, МПК G01N 27/12, G01F 1/00. Напівпровідниковий вимірювач газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, М.О. Прокопова (Україна). – № 2001107209 ; заявл. 23.10.2001 ; опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8. – 2 с. : кресл.
236. Пат. 46385 A UA, МПК G01N 27/22. Вимірювач вологості [Текст] / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, Л.В. Крилик (Україна). – № 2001074689 ; заявл. 05.07.2001 ; опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5. – 2 с. : кресл.
237. Пат. 43044 A UA, МПК G01N 25/56 . Мікроелектронний пристрій для виміру вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 2001010072 ; заявл. 03.01.2001 ; опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10. – 3 с. : кресл.
238. Пат. 33119 A UA, МПК H04R 19/00. Напівпровідниковий електростатичний мікрофон [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 98126389 ; заявл. 03.12.1998 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 2 с. : кресл.
239. Пат. 33120 A UA, МПК G01N 27/00. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 98126390 ; заявл. 03.12.1998 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 2 с. : кресл.
240. Пат. 41013 A UA, МПК H01L 29/82. Мікроелектронний вимірювач магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 2001010065 ; заявл. 03.01.2001 ; опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7. – 3 с. : кресл.
241. Пат. 41666 A UA, МПК H04R 19/00. Мікроелектронний вимірювач тиску [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 2001010068 ; заявл. 03.01.2001 ; опубл. 17.09.2001, Бюл. № 8. – 2 с. : кресл.
242. Пат. 40239 A UA, МПК G01R 33/06. Мікроелектронний пристрій для виміру магнітної індукції [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 2000106041 ; заявл. 26.10.2000 ; опубл. 16.07.2001, Бюл. № 6. – 2 с. : кресл.
243. Пат. 34244 A UA, МПК H04R 19/00. Напівпровідниковий пристрій для виміру тиску [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 99063404 ; заявл. 18.06.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 2 с. : кресл.
244. Пат. 33402 A UA, МПК G02B 27/00. Швидкодіючий перетворювач оптичних сигналів [Текст] / В. С. Осадчук, П. Б. Розумовський, О. В. Осадчук, М. Г. Тарновський (Україна). – № 99020933 ; заявл. 18.02.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 7 с. : кресл.
245. Пат. 40299 A UA, МПК G01K 7/34, G01K 7/16, G01K 7/00. Мікроелектронний пристрій виміру температури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 2000116706 ; заявл. 27.11.2000 ; опубл. 16.07.2001, Бюл. № 6. – 3 с. : кресл.
246. Пат. 33404 A UA, МПК G01K 7/00, G01K 7/16, G01K 7/34. Пристрій для вимірювання температури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н.С. Кравчук (Україна). – № 99020935; заявл. 18.02.1999; опубл. 15.02.2001, бюл. № 1. – 4 с. : кресл.
247. Пат. 33403 A UA, МПК G01L 7/00. Пристрій для виміру тиску [Текст] / В. С. Осадчук, М. М. Вірник, О. В. Осадчук, Н. Л. Білоконь (Україна). – № 99020934 ; заявл. 18.02.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 4 с. : кресл.
248. Пат. 34249 A UA, МПК H03B 7/00. Напівпровідниковий генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ковальчук, М. М. Семеренко (Україна). – № 99063411 ; заявл. 18.06.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 3 с. : кресл.
249. Пат. 34250 A UA, МПК H01P 1/18. Напівпровідниковий нвч фазообертач [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ковальчук, М. М. Семеренко (Україна). – № 99063412 ; заявл. 18.06.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 3 с. : кресл.
250. Пат. 40238 A UA, МПК H01L 27/14. Мікроелектронний вимірювач освітленості [Текст] / В. С. Осадчук, О.В. Осадчук (Україна). – № 2000106040 ; заявл. 26.10.2000 ; опубл. 16.07.2001, Бюл. № 6. – 2 с. : кресл.
251. Пат. 33405 A UA, МПК G01K 7/00. Напівпровідниковий вимірювач температури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. С. Кравчук (Україна). – № 99020936 ; заявл. 18.02.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 4 с. : кресл.
252. Пат. 41665 A UA, МПК H03C 7/00. Мікроелектронний генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 2001010067 ; заявл. 03.01.2001 ; опубл. 17.09.2001, Бюл. № 8. – 2 с. : кресл.
253. Пат. 40237 A UA, МПК G01L 9/04, H04R 19/00. Мікроелектронний пристрій для виміру тиску [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 2000106039 ; заявл. 26.10.2000 ; опубл. 16.07.2001, Бюл. № 6. – 2 с. : кресл.
254. Пат. 33118 A UA, МПК G01N 5/00. Напівпровідниковий вимірювач газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Е. В. Осадчук.(Україна). – № 98126388 ; заявл. 03.12.1998 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 3 с. : кресл.
255. Пат. 40298 A UA, МПК G11B 7/00. Генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 2000116705 ; заявл. 27.11.2000 ; опубл. 16.07.2001, Бюл. № 6. – 3 с. : кресл.
256. Пат. 40236 A UA, МПК G01K 7/01. Мікроелектронний вимірювач температури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 2000106038 ; заявл. 26.10.2000 ; опубл. 16.07.2001, Бюл. № 6. – 2 с. : кресл.
257. Пат. 24375 A UA, МПК H03B 7/00. Електрично керований генератор гармонійних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 97041546 ; заявл. 02.04.1997 ; опубл. 17.07.1998, Бюл. № 5. – 2 с. : кресл.
258. Пат. 25117 A UA, МПК H03K 17/00. Оптоелектронний дешифратор-комутатор [Текст] / В. С. Осадчук, С. І. Одобецький, М. Г. Тарновський, І. П. Горбачук (Україна). – № 95125438 ; заявл. 22.12.1995 ; опубл. 30.10.1998, Бюл. № 6. – 4 с. : кресл.
259. Пат. 22959 A UA, МПК H04L 7/00, H04L 25/49. Спосіб передачі даних та сінхроімпульсів по одній дротовій або оптичній лінії зв`язку [Текст] / В. С. Осадчук, М. Г. Тарновський, І. П. Горбачук (Україна). – № 97020695 ; заявл. 18.02.1997 ; опубл. 05.05.1998, Бюл. № 0. – 3 с. : кресл.
260. Пат. 24474 A UA, МПК H03C 3/00. Оптично керований генератор гармонійних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. В. Осадчук (Україна). – № 97041545 ; заявл. 02.04.1997 ; опубл. 21.07.1998, Бюл. № 0. – 2 с. : кресл.

Статті (128)

1. Self-oscillating parametric humidity sensor with frequency output signal [Text] / I. O. Osadchuk, O. V. Osadchuk, V. S. Osadchuk, L. V. Krylik // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce I Ochronie Środowiska. – 2023. – Vol 13, No 1. – P. 42–49.
2. Осадчук О.В., Осадчук В.С., Осадчук Я.О., Ільчук Д.Р., Пастушенко Г.О. Оптико-частотний витратомір газу // Вісник Хмельницького національного університету, №1, 2021 (293) – С.160-170.
3. Осадчук О.В., Осадчук В.С., Осадчук Я.О. Дослідження сенсора температури з частотним виходом на основі квантової гетероструктури з від`ємним диференційним опором // Вісник Хмельницького національного університету, №2, 2021 (295) – С.156-164.
4. Solid State Radio-Measuring Optical-Frequency Transducer of Gas Flow Rate [Text] / A. V. Osadchuk, V. S. Osadchuk, I. A. Osadchuk [etc.] // Physics and Chemistry of Solid State. – 2021. – Vol. 22, № 2. – P. 224-232. Osadchuk A. V., Osadchuk V. S., Osadchuk I. A., Ilchuk D. R., Pastushenko G. A. Solid State Radio-Measuring Optical-Frequency Transducer of Gas Flow Rate. Physics and Chemistry of Solid State. 2021. Vol. 22, № 2. P. 224-232.
5. Осадчук О.В., Осадчук В.С., Осадчук Я.О. Тензореактивний ефект у польових транзисторах // Вісник Хмельницького національного університету, №2, 2020 (283) – С.163-170.
6. Osadchuk A.V., Osadchuk V.S., Osadchuk I.A., Research on a magnetic field sensor with a frequency output signal based on a tunnel-resonance diode// Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. IAPGOS, 4/2020, 51–56 p.
7. Осадчук О.В., Осадчук В.С., Осадчук Я.О. Дослідження реактивних властивостей тунельно-резонансного діода // Вісник Хмельницького національного університету, №4 (287), 2020. –С.160-167.
8. Осадчук О.В., Осадчук В.С., Осадчук Я.О. Дослідження генератора електричних коливань на основі тунельно-резонансного діода // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 31 (70). №4. 2020. –С.279-286.
9. Осадчук О.В., Осадчук В.С., Осадчук Я.О. Тензореактивний ефект в біполярних транзисторах // Вісник Хмельницького національного університету, №1, 2020 (281) – С.192-198.
10. Осадчук О. В. Вплив ємності просторового заряду на газореактивний ефект в напівпровідникових сенсорах газу [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2019. – № 4. – С.41-48.
11. Осадчук А. В. Математическое моделирование физического механизма образования объёмного приповерхностного заряда в полупроводниках для интеллектуальных частотных сенсоров концентрации газа [Текст] / А. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. А. Осадчук // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2019. – № 2. – С. 107-112.
12. Осадчук О. В., Осадчук В.С., Осадчук Я.О. Вплив газореактивного ефекту первинних напівпровідникових сенсорів газу на вихідну частоту автогенераторних перетворювачів // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69). №3. Частина 2., 2019. –С.223-227.
13. Осадчук О. В., Осадчук В.С., Осадчук Я.О. Математична модель газореактивного ефекту в напівпровідникових сенсорах газу // Вісник Хмельницького Національного університету. Серія: Технічні науки. Хмельницький, 2019, № 2 (271). –C. 160-166. DOI 10.31891/2307-5732-2019-271-2-160-166.
14. Осадчук В.С. , Осадчук О.В., Крилик Л.В., Селецька О.О., Мартинюк В.В. Мікроелектронний перетворювач «вологість – частота» з ємнісними елементами на основі вологочутливих пористих шарів // Вісник Хмельницького Національного університету. Серія: Технічні науки. Хмельницький, 2018, № 1 (257). –C. 83-87.
15. Інфрачервоний сенсор з від`ємним диференційним опором для контролю працездатності елементів радіоелектронної апаратури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Жагловська // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2016. – №1(31). – С. 65-73.
16. Osadchuk V. S. The generator of superhigh frequencies on the basis silicon germanium heterojunction bipolar transistors [Text] / V. S. Osadchuk, O. V. Osadchuk, Y. O. Osadchuk // Proceedings of the XIIIth International Conference TCSET-2016 "Modern problems of radio engineering telecommunications and computer science", Lviv-Slavsko, February 23 – 26, 2016. – 2016. - P. 336-338.
17. Осадчук О. В. Радіовимірювальний перетворювач тиску з чутливим MEMS конденсатором [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2016. - № 2. - С. 7-13.
18. Частотний оптичний перетворювач на основі двозатворних МOН-транзисторів та фоторезистора [Текст] / В. С. осадчук, О. В. Осадчук, О. О. Селецька [та ін.] // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. - 2016. - Вип. 6, ч. 1. - С. 35-40.
19. Радіовимірювальний пристрій моніторингу потужних маслонаповнених енергетичних установок [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Р. В. Криночкін [та ін.] / Всеукраїнська НПК «Інтелектуальні технології в системному програмуванні», Хмельницький, 22-24 квітня 2015 р. - 2015.
20. Осадчук В. С. Мікроелектронний перетворювач витрат газу на основі двох біполярних транзисторів з активним індуктивним індуктивним елементом [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. А. Яремішна // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2015. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/449.
21. Осадчук В. С. Радіовимірювальний сенсор тиску з частотним виходом на основі двоколекторного тензотранзистора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 3. - С. 135-141.
22. Осадчук В. С. Микроэлектронный радиоизмерительный сенсор давления с частотным выходом [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук, Я. А. Осадчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2015. - № 1. - С. 48-53.
23. Осадчук В. С. Вольт-амперна характеристика перетворювача магнітного поля з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Стовбчата // Вімірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2011. - № 2. - С. 96-101.
24. Осадчук В. С. Микроэлектронный радиоизмерительный сенсор давления с частотным выходом [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук, Я. А. Осадчук // Вімірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2015. - № 1. - С. 48-53.
25. Частотний оптичний перетворювач з фототранзистором та активним індуктивним елементом для контролю плазмохімічних процесів [Текст] / О. О. Селецька, О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, О. С. Звягін // Вісник Хмельницького національного університету. - 2014. - № 5. - С. 123-129.
26. Вольт-амперна характеристика радіовимірювального мікроелектронного перетворювача витрат рідини на основі біполярної транзисторної структури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Ющенко [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 5. - С. 142-147.
27. Осадчук В. С. Мікроелектронний сенсор із частотним виходом для визначення часу життя носіїв заряду методом модуляції провідності в точковому контакті [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. В. Дуда // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/386.
28. Мікроелектронний перетворювач магнітного поля з частотним виходом з магніточутливим елементом Холла [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, О. П. Білилівська // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2013. - № 1.
29. Осадчук О. В. Визначення метрологічних характеристик автогенераторного засобу з від`ємним опором для дослідження твердофазних систем [Текст] / О. В. Осадчук, С. В. Барабан, А. О. Семенов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2012. - № 1. - С. 54-58.
30. Осадчук В. С. Аналіз конструкцій та класифікація польових магніточутливих елементів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Білилівська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2012. - № 3. - С. 75-79.
31. Осадчук В. С. Перетворювач магнітного поля з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Стовбчата // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2011. - № 5. - С. 149-154.
32. Осадчук В. С. Принципи вимірювання відносної вологості газів атмосферного і пониженого тиску [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. Ю. Савицький // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технчні науки". - 2011. - № 3. - С. 196-200.
33. Осадчук В. С. Визначення вольт-амперної характеристики оптичного перетворювача на основі МДН-транзисторної структури з від`ємним опором та з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2011. - № 3. - С. 166-171.
34. Осадчук В. С. Вольт-амперна характеристика перетворювача магнітного поля з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2011. - № 2. - С. 96-101.
35. Дослідження повного опору магніточутливого тиристора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, О. П. Стовбчата // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2011. - № 1. - С. 107-110.
36. Осадчук В. С. Методи вимірювання концентрації газів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Д. П. Дудник // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2011. - № 6. - С. 55-58.
37. Осадчук В. С. Перетворювач магнітного поля з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. П. Стовбчата // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2011. - № 6. - С. 32-37.
38. Осадчук В. С. Оптичний частотний перетворювач на основі сонячної батареї та транзисторних структур з від`ємним опором [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 6. - С. 251-257.
39. Мікроелектронний перетворювач магнітної індукції з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, О. П. Стовбчата // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 5. - С. 157-163.
40. Осадчук В. С. Радіовимірювальний перетворювач магнітного поля на основі сенсора Холла [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 4. - С. 179-182.
41. Багатоканальна система реєстрації спектра випромінювання нерівноважної плазми [Текст] / В. М. Білилівський, С. Ю. Кравченко, Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 4. - С. 169-172.
42. Осадчук В. С. Частотний перетворювач температури на основі сегнетоконденсатора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 3. - С. 206-210.
43. Осадчук В. С. Мікроелектронний перетворювач густини оптичної потужності на основі кремнієвих сонячних елементів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 151-157.
44. Осадчук В. С. Система контролю температури на основі частотних перетворювачів з від`ємним опором [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 142-147.
45. Осадчук В. С. Математична модель частотного перетворювача вологості з конденсаторною циліндричною структурою [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 1. - С. 140-146.
46. Осадчук В. С. Розподіл концентрації інжектованих носіїв заряду в базовій області при дії магнітного поля в біполярних магніточутливих структурах [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/289.
47. Осадчук В. С. Мікроелектронний частотний перетворювач вологості [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/271.
48. Способи підвищення точності оптичних перетворювачів концентрації газів [Текст] / В. С. Осадчук, В. Ф. Яремчук, О. М. Ільченко, С. М. Смішний // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2011. - № 1. - С. 136-142.
49. Кравченко, С. Ю. Багатоканальні системи для оптичного емісійно-спектрального контролю плазмохімічних процесів травлення мікроструктур [Текст] / С. Ю. Кравченко, Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2011. - № 1. - С. 127-135.
50. Осадчук В. С. Частотний перетворювач температури на основі сегнетоконденсатора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 3. - С. 206-210.
51. Дослідження повного опору магніточутливого тиристора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, О. П. Стовбчата // Вімірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2011. - № 1. - С. 107-110.
52. Осадчук В. С. Проблеми вимірювання вологості нафтопродуктів та метод підвищення його точності [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін // Науковий вісник КУЕІТУ "Нові технології". - 2010. - № 1. - С. 135-139.
53. Осадчук В. С. Математична модель частотного перетворювача вологості нафтопродуктів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін // Вісник Хмельницького нацонального університета. Серія "Технічні науки". - 2010. - № 4. - С. 89-94.
54. Осадчук В. С. Проблеми вимірювання вологості нафтопродуктів та метод підвищення його точності [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін // Нові технології : науковий вісник КУЕІТУ. - 2010. - № 1(27). - С. 135-139.
55. Осадчук В. С. Вольт-амперна характеристика радіовимірювального оптичного перетворювача на основі двох МДН-транзисторів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 4. - С. 85-89.
56. Осадчук В. С. Математична модель мікроелектронного частотного перетворювача вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 3. - С. 113-117.
57. Осадчук В. С. Мікроелектронний перетворювач температури на основі піроелектричного конденсатора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 2. - С. 103-108.
58. Вольт-амперна характеристика частотного оптичного перетворювача для контролю плазмохімічних процесів з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. С. Кравченко, O. O. Селецька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 1. - С. 92-97.
59. Побудова математичних моделей оптико-частотних сенсорів температури на основі структури, що складається з пари біполярних транзисторів та активної індуктивності [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2010. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/225.
60. Осадчук В. С. Мікроелектронний оптичний перетворювач для вимірювання рівня рідини [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2010. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/214.
61. Осадчук В. С. Радіовимірювальний перетворювач температури [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2010. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/198.
62. Визначення вольт-амперної характеристики оптичного частотного перетворювача концентрації газу метану [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, М. О. Прокопова, Д. П. Дудник // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2010. - № 1. - С. 174-180.
63. Осадчук, В. С. Мікроелектронний частотний перетворювач густини оптичної потужності з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2010. - № 2. - С. 210-218.
64. Осадчук В. С. Радиоизмерительный преобразователь магнитного поля [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук // Вісник Черкаського державного технологічного університету. - 2010. - № 3. - С. 76-78.
65. Селецька О. О. Оптичний мікроелектронний перетворювач з фототранзистором для контролю плазмохімічних процесів [Текст] / О. О. Селецька, Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2009. - № 5. - С. 226-231." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/11971" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Розроблено математичну модель мікроелектронного оптичного перетворювача для контролю плазмохімічних процесів, яка складається з біполярного та МДН- транзисторів та фототранзистора в якості фоточутливого елемента, на основі якої отримано аналітичні залежності для функції перетворення та рівняння чутливості.
66. Осадчук В. С. Мікроелектронний частотний перетворювач для моніторингу температури довкілля [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан // II-й Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2009), 23-26 вересня 2009 р. : збірник наукових статей. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – Режим доступу : http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/konf/2vze/zb_m/0091_zb_m_2VZE.pdf.
67. Оптичний мікроелектронний перетворювач з активним індуктивним елементом для контролю плазмохімічних процесів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. С. Кравченко, O. O. Селецька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 6. - С. 94-100.
68. Мікроелектронний оптичний перетворювач для контролю плазмохімічних процесів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. С. Кравченко, O. O. Селецька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 5. - С. 134-140.
69. Кравченко Ю. С. Визначення вольт-амперної характеристики частотного оптичного перетворювача для двоканального контролю плазмохімічних процесів [Текст] / Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, С. Ю. Кравченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 2. - С. 108-111.
70. Осадчук В. С. Перетворювачі оптичної потужності на основі польових фототранзисторів з двостороннім освітленням каналу [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. М. Ільченко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/155.
71. Оптико-частотний температурний сенсор [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/154.
72. Осадчук В. С. Перетворювач температури на основі igbt-bjt структури з від`ємним опором [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/135.
73. Вплив тиску на параметри напівпровідникових структур [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. Л. Білоконь, А. О. Кривошея // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/100.
74. Вимірювальні перетворювачі з частотним виходом на основі волоконно-оптичних ліній зв`язку [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. Ф. Яремчук, С. М. Смішний // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2009. - № 2. - С. 201-206.
75. Волоконно-оптичні перетворювачі газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. Ф. Яремчук [та ін.] // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2009. - № 2. - С. 173-179.
76. Осадчук В. С. Перетворювач температури на основі IGBT-BJT структури з від`ємним опором [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/135/134.
77. Розробка мікроелектронних перетворювачів теплової потужності у частоту на основі транзисторних структур з від`ємним опором [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Ільченко // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2008. – № 1. – С. 133-139.
78. Ємнісний сенсор вологості [Текст] / В. С. Осадчук, Л. В. Крилик, М. В. Євсєєва, О. С. Звягін // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2008. - № 5. - С. 143-147.
79. Фотореактивний ефект в МДН-транзисторних структурах з двостороннім освітлення каналу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко, С. В. Барабан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 4. - С. 92-98.
80. Розробка радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів температури на основі структури метал-сегнетоелектрик-напівпровідник [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, O. M. Ільченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 3. - С. 94-97.
81. Осадчук В. С. Мікроелектронний радіовимірювальний тепловий витратомір газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Ющенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 2. - С. 88-93.
82. Осадчук В. С. Сенсори тиску на основі тензочутливих напівпровідникових елементів [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Кривошея // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/51.
83. Вимірювання та контроль температури плазми мікрозондовим методом [Текст] / Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, С. Ю. Кравченко, Г. В. Івчук // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2008. - № 1. - С. 177-183.
84. Розробка математичної моделі мікроелектронного перетворювача оптичного випромінювання [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осдчук, О. М. Ільченко, С. В. Барабан // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2008. - № 1. - С. 160-170.
85. Фотореактивний ефект в МДН-транзисторних структурах з двостороннім освітленням каналу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Ільченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 4. - С. 92-98.
86. Розробка радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів температури на основі структури метал-сегнетоелектрик-напівпровідник [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Ільченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 3. - С. 94-97.
87. Мікроелектронний частотний витратомір на основі біполярного і польового транзисторів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Ющенко, О. О. Ярославцеі // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2008. - № 6. - С. 113-117.
88. Частотний оптичний перетворювач для контролю плазмохімічних процесів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. С. Кравченко, О. О. Селецька // Вісник Хмельницького національного університету.Серія "Техніні науки". - № 4. - 2008. - С. 160-163.
89. Ємнісний сенсор вологості [Текст] / В. С. Осадчук, Л. В. Крилик, М. В. Євсєєва, О. С. Звягін // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". – 2008. – № 5. – С. 143–147.
90. Кравченко Ю. С. Шляхи підвищення ефективності контролю і управління плазмохімічними процесами [Текст] / Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, С. Ю. Кравченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 6. - С. 119-125.
91. Осадчук В. С. Мікроелектронний витратомір на основі транзисторної структури з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Ющенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 3. - С. 89-92.
92. Осадчук В. С. Мікроелектронний частотний перетворювач магнітного поля з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 2. - С. 92-96.
93. Осадчук В. С. Тепловий витратомір на основі транзисторної структури з від`ємним опором [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. Ю. Ющенко // Вісник Черкаського державного технологічного університету. - 2007. - Спецвипуск. - С. 221-223.
94. Осадчук В. С. Дослідження мікроелектронного частотного перетворювача магнітного поля [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Оадчук, В. В. Мартинюк // Вісник Хмельницького національного університету. –Хмельницький, 2006. –№ 2, т. 1. – С. 139-143.
95. Осадчук В. С. Дослідження мікроелектронного частотного перетворювача магнітного поля [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк // Вісник Хмельницького національного університету. - 2006. - № 2. - С. 139-143.
96. Осадчук В. С. Частотний перетворювач магнітного поля [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Вісник Черкаського державного технологічного університету. - 2006. - Спецвип. - С. 209-212.
97. Осадчук В. С. Перетворювач температури з резонансним контуром на основі двозатворноЇ МДН-структури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. С. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2006. - № 6. - С. 120-124.
98. Ємнісний сенсор вологості гребінцевої структури на основі полімерних матеріалів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, М. В. Євсєєва // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – Т. 12, № 2. – С. 222–227.
99. Осадчук В. С. Сенсор магнітного поля на основі двоколекторного магнітотранзистора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2005. - № 1. - С. 160-164.
100. Осадчук В. С. Магнітний частотний сенсор [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк // Вісник хмельницького національного університету. –Хмельницький, 2005. –№ 4, т. 1(68). –С. 128-131.
101. Осадчук В. С. Магнітний частотний сенсор [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - Хмельницький, 2005. - Ч. 1, т. 1. - С. 128-131.
102. Осадчук В. С. Магнітний частотний сенсор [Текст○3 / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк // Вісник хмельницького національного університету. - 2005. - № 4. - С. 128-131.
103. Осадчук В. С. Рекомендації по проектуванню радіовимірювальних перетворювачів магнітного поля [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 5. - С. 137-142.
104. Осадчук В. С. Частотний перетворювач концентрації газу на основі двох біполярних транзисторів з активним індуктивним елементом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, M. O. Прокопова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 2. - С. 86-90.
105. Осадчук В. С. Мікроелектронний частотний сенсор оптичного випромінювання [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2005. – № 1. - С. 208-214.
106. Осадчук В. С. Частотний перетворювач концентрації газу на основі транзисторної структури з активною індуктивністю [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, М. О. Прокопова // Вісник Черкаського державного технологічного університету. - 2005. - № 3. - С. 206-211.
107. Osadchuk V. S. Frequency gaseous transducer on the basis of structure with an active inductive element [Text] / V. S. Osadchuk, O. V. Osadchuk // Elektronika ir elektrotechnika. - 2004. - № 2(51). - P. 56-58.
108. Осадчук В. С. Методы построения микроэлектронных радиоизмерительных преобразователей с частотным принципом работы [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Технологии и конструирование в электронной аппаратуре. - 2004. - № 3. - С. 26-33.
109. Осадчук В. С. Визначення вольт-амперної характеристики вологочутливого перетворювача на основі комплементарної МДН-структури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 5. - С. 97-102.
110. Осадчук В. С. Методы построения микроэлектронных радиоизмерительных преобразователей с частотным принципом работы [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 2004. - № 3. - С. 26-33.
111. Исследование функций преобразования и чувствительности радиоизмерительного преобразователя давления [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук, Н. Л. Билоконь, Г. И. Гаврилюк // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - Таганрог, 2004. - № 6. - С. 32-34.
112. Осадчук В. С. Дослідження газових напівпровідникових елементів на основі полікристалічних плівок окису цинку [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, М. О. Прокопова // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2003. - № [?]. - С. [?].
113. Осадчук В. С. Дослідження властивостей частотного мікроелектронного вимірювача концентрації газів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, М. О. Прокопова // // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2003. - № 4. - С. 94-98.
114. Осадчук В. С. Исследование частотного преобразователя влажности на основе биполярной структуры с отрицательным сопротивлением [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук // Elektronika ir elektrotechnika. - 2003. - № 2. - С. 54-59.
115. Осадчук В.С. Математическая модель микроэлектронного частотного преобразователя с влагочувствительным МДП – транзистором [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук, Л. В. Крылик // Электроника и электротехника. – Каунас : Технология, 2003. - № 3 (38). – С. 73-77.
116. Осадчук В. С. Исследование термореактивного эффекта биполярных структур и его использование для создания микроэлектронных частотных преобразователей температуры [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук // Elektronika ir elektrotechnika. - 2002. - № 2. - С. 35-39.
117. Дослідження ємнісних вологочутливих елементів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, М. В. Євсєєва, Л. В. Крилик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2002. – № 5. – С. 65–71.
118. Исследование влияния ионного облучения на параметры чувствительных элементов частотных магнитных преобразователей [Текст] / В. Г. Вербицкий, В. С. Осадчук, А. В. Осадчук, В. В. Мартынюк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2001. - № 2. - С.102-109.
119. Осадчук В. С. Дослідження впливу оптичного випромінювання на напівпровідниковий діодний елемент [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2001. - № 1. - С. 184-194.
120. Осадчук В. С. Моделирование частотного преобразователя оптического излучения с активным индуктивным элементом [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук // Elektronika ir elektrotechnika. - 2001. - № 1. - С. 43-47.
121. Осадчук В. С. Дослідження магнітних частотних перетворювачів з магніточутливим елементом на основі біполярних транзисторів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Вимірювальна техніка та метрологія. - 2001. - Вип. 58. - С. 108-112.
122. Осадчук В. С. Математична модель фотореактивного ефекту у польових транзисторах [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. - 2001. - № 427. - С. 45-55.
123. Осадчук В. С. Математична модель частотного магнітного перетворювача на основі польових транзисторів з управляючим p-n переходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2000. - № 2. - С. 77-81.
124. Осадчук В. С. Аналіз роботи генератора на основі транзисторної структури з від`ємним опором [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2000. - № 4. - 97-104.
125. Осадчук В. С. Дослідження теплових режимів мікроелектронного частотного перетворювача магнітного поля [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. Г. Яровенко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - Хмельницький, 2000. - №3. - С. 47-53.
126. Осадчук В. С. Исследование частотного магнитного преобразователя на основе транзисторной структуры с отрицательным сопротивлением [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук // Elektronika ir elektrotechnika. - 1999. - № 3. - С. 12-15.
127. Осадчук В. С. Исследование сверхвысокочастотного генератора [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук // Материалы 8-й Международной Крымской Микроволновой конференции "КрыМиКо", Крым, Севастополь, 14-17 сентября 1998 г. - 1998. - С.134-135.
128. Осадчук В. С. Исследование входного сопротивления транзисторного усилителя с эмитерным входом на частотах, близких к граничной [Текст] / В. С. Осадчук, Н. А. Филинюк // Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. - Москва, 1973. - № 27. - С. 159-163." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/14874" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Важньїм злементом многих радиотехнических схем являегся индуктивность. Ее функцию при ОІіре-деленньїх условиях могут вьіполнять различнне полупро- водниковьіе приборьі и схемьі [1— 5], в частности усилитель на транзисторе с змиттерньім входом. Входное сопротивление такого усилителя на частотах, близких к граничной, имеет индуктивньїй характер. В данной работе приводятся результатьі исследования входного сопротивления усилителя с змиттерньїм входом в широком диапазоне частот.

Тези доповідей (48)

1. Радіовимірювальний магнітний сенсор кисню [Електронний ресурс] / О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук, В. С. Осадчук, Г. О. Пастушенко // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2021/paper/view/11430.
2. Аналіз основних параметрів транзисторних аналогів індуктивності [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук, Д. О. Думенко // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2021/paper/view/11431.
3. Осадчук О.В., Осадчук В.С., Думенко Д.О. Стабілізація параметрів транзисторних аналогів індуктивності // МНПК "Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем" (СПІРН-2021), 3-5 листопада 2021. - Вінниця. -С.1-3. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/spirn/spirn2021/paper/view/13737
4. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Мартинюк В.В., Євсеєва М.В., Мартинюк Г.І. Перетворювач магнітного поля на основі сенсора Холла // МНПК "Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем" (СПІРН-2021), 3-5 листопада 2021. - Вінниця. -С.1-3. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/spirn/spirn2021/paper/view/13836
5. Осадчук О.В., Осадчук В.С. Мартинюк Г.І. Магнітний перетворювач на основі біполярного і двозатворного МДН транзисторів з сенсором Холла // МНПК "Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем" (СПІРН-2021), 3-5 листопада 2021. - Вінниця. -С.1-3. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/spirn/spirn2021/paper/view/13738
6. Осадчук О. В. Перетворювач тиску з частотним виходом і mems тензочутливим резистивним елементом [Електронний ресурс] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/8794.
7. Реалізації індуктивностей НВЧ діапазону на основі реактивних властивостей транзисторних структур [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук, Д. О. Думенко // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/8796.
8. Мікроелектронні частотні перетворювачі вологості [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/4044.
9. Мікроелектронні вимірювачі потужності оптичного випромінювання [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017)", м. Вінниця, 28-30 вересня 2017 р. - Вінниця, ВНТУ, 2017. - С. [?].
10. Мікроелектронні частотні перетворювачі вологості на основі транзисторних структур з від`ємним опором [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. О. Селецька // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017)", м. Вінниця, 28-30 вересня 2017 р. - Вінниця, ВНТУ, 2017. - С.
11. Пристрій вимірювання потужності оптичного випромінювання [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Жагловська, О. І. Романчук // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017)", м. Вінниця, 28-30 вересня 2017 р. - Вінниця, ВНТУ, 2017. - С. 137-138.
12. Осадчук О. В. Радіовимірювальний перетворювач тиску на основі тензочутливих двостокових МДН-транзисторів [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук // Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції "Датчики, прилади та системи - 2017, присвяченої пам`яті професора Шарапова В. М.,18-22 вересня 2017 р. - Черкаси-Миколаїв-Херсон-Лазурне, 2017. - С. 112-114.
13. Радиоизмерительный многоканальный прибор определения концентраций и распознавания газовых сред [Текст] / А. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Р. В. Крыночкин [и др.] // Матеріали XІ Міжнародної науково-технічної конференції "Гідротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки", 13 - 14 квітня 2017 р. - С. 49-52.
14. Осадчук О. В. Мікроелектронний сенсор концентрації газу з частотним виходом [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук // Матеріали 17 Міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах", Одеса, 8-13 червня 2017 р. - С. 68-70.
15. Осадчук О. В. Частотний перетворювач концентрації газу з чутливим MEMS елементом [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», Київ, 20-26 березня 2017 р. - 2017. - С. 118-120.
16. Осадчук В. С. Оптико-електронний перетворювач сонячної енергії у частотний сигнал [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Жагловська // Сборник научных трудов V Международной научной конференции "Функциональная база наноэлектроники". - Харьков-Крым, 2012. - С. 353-356.
17. Измерительно-информационная система мониторинга мощных маслонаполненных энергетических установок [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук, Р. В. Крыночкин [и др.] // Матеріали XVI міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-16), Одеса, 10-15 червня 2016 р. - 2016. - С. 102-104.
18. Осадчук В. С. Радиоизмерительный сенсор давления с частотным выходом [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук, Я. А. Осадчук // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», 2015. - 2015. - С. 106-108.
19. Осадчук В. С. Радіовимірювальний мікроелектронний сенсор концентрації газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук // Матеріали XIV міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах", Одеса, 5-10 червня 2015 р. - Одеса, 2015. - С. 105-107.
20. Осадчук В. С. Радіовимірювальний мікроелектронний сенсор концентрації газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук // Матеріали XIV міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2015)", м. Одеса, 5-10 червня 2015 p. - 2015 - С. 105-108.
21. Осадчук В. С. Радіовимірювальний перетворювач тиску на основі двоколекторного тензотранзистора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук // Матеріали статей п`ятої міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології та компютерна інженерія", м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. - 2015. - С. 8-9.
22. Радіовимірювальний прилад для моніторингу біогазових установок [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Р. В. Криночкін [та ін.] // Збірник наукових статей V-го Всеукраїнського з`їзду екологів з міжнародною участю (Екологія/ Ecology - 2015), Вінниця, 23-26 вересня 2015 р. - 2015. - С. 234.
23. Осадчук В. С. Радіовимірювальний перетворювач тиску на основі двоколекторного тензотранзистора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук // Матеріали п`ятої міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія", 27-29 травня 2015 р. - 2015. - С. 8-9.
24. Осадчук В. С. Частотний перетворювач тиску на основі двоколекторного тензотранзистора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук // Інтелектуальні технології в системному програмуванні-2014 : III Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів : збірник наукових праць, Хмельницький, 23-25 квітня 2014 р. - 2014. - С.176-182.
25. Мікроелектронні частотні перетворювачі вологості на основі транзисторних структур з від`ємним опором [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. П. Червак // Третя науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп`ютерної техніки» (ПІКТ-2014), Чернівці, 27-30 травня 2014 р. - 2014. - С. 129-131.
26. Осадчук В. С. Частотний перетворювач тиску на основі двоколекторного тензотранзистора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук // Збірник наукових праць III-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Інтелектуальні технології в системному програмуванні", Хмельницький, 23-25 квітні 2014 р. - 2014. - С. 176-182.
27. Математична модель фізичних процесів у каналі МДН транзистора при дії температури з урахуванням напруги зміщення на затворі [Текст] / В. С. Осадчук, Б. С. Павлик, Я. О. Осадчук, Н. С. Кравчук // Materialy x mi^dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2014", 07-15 marca 2014 roku. - Przemysl : Nauka і studia, 2014. - Vol. 30 : Techniczne nauki. - S. 37-45.
28. Multichannel sniff recognizer and its their concentrations [Text ] / O. V. Osadchuk, V. S. Osadchuk, R. V. Krinochkin // Матеріали міжнародної українсько-японської конференції з питань науково-промислового співробітництва, м. Одеса, 24-25 жовтня 2013 р. - 2013. - С. 139-141.
29. Осадчук В. С. Огляд методів визначення часу життя носіїв заряду в напівпровідниках [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Р. В. Дуда // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference «Zprávy vědecké ideje – 2013». - 2013. - Díl 25 : Technické vědу. - С. 26-34.
30. Осадчук В. С.Огляд методів визначення часу життя носіїв заряду в напівпровідниках [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан / Матеріали 9-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Новости научной мысли-2013». - Praha : Publishing house «Education and Science» s.r.o., 2013. – Dil. 25. - С. 26-33.
31. Осадчук В. С. Підвищення чутливості перетворювачів вологості [Tekst] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик // Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Europejska nauka XII pow ieka-2013", 07-15 maja 2013 r. - Przemysl : Nauka і studia, 2013. - Vol. 29 : Techniczne nauki. - S. 34-38.
32. Осадчук В. С. Мікроелектронний перетворювач витрат рідини на основі біполярного транзистора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. А. Яремішена // ІІ-а Міжнародна наукова конференція "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах", Вінниця, 29-31 жовтня 2013 р. - 2013. - С. 86-88.
33. Осадчук В. С. Мікроелектронний сенсор переміщення на основі оптико-частотного методу [Текст] / В. С. Осадчук, А. С. Радчук // ІІ-а Міжнародна наукова конференція "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах", Вінниця, 29-31 жовтня 2013 р. - 2013. - С. 93-94.
34. Осадчук В. С. Радіовимірювальний перетворювач потужності оптичного випромінювання [Текст] / В. С. Осадчук, О. М. Жагловська, Б. С. Ваколюк // VI International Conferece on Optoelectronic Information Technologies "PHOTONICS-ODS-2012", Vinnytsia, October 1-4, 2012. - 2012. - С. 143.
35. Осадчук В. С. Оптико-електронний перетворювач сонячної енергії у частотний сигнал [Текст] / Сборник начных трудов V Мєждународной научной конференции "Функциональная база наноэлектроники". - Харьков- Крым, 2012. - С. 353-356.
36. Радчук А. С. Мікроелектронний пристрій для визначення переміщення об`єктів [Текст] / А. С. Радчук, В. С. Осадчук // Тези доповідей XI міжнародної конференції "Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012), Вінниця, 9-11 жовтня 2012 р. - 2012. - С. 83.
37. Система вимірювання оптичної потужності з інвертованим вимірювлаьним каналом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко, Б. С. Савчук // Міжнародна наукова конференція "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах", Вінниця, 18-20 жовтня 2011 р. - 2011. - С. 180.
38. Оптичний частотний перетворювач для визначення часу плазмохімічних процесів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. С. Кравченко, О. О. Селецька // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 19–21 травня 2010 року. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 279-280.
39. Осадчук В. С. Частотний перетворювач температури на основі сегнетоконденсатора [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан // Х Міжнародна конференція контроль та управління в складних системах, 19–21 жовтня 2010 р. : тези доповідей – 2010. – Режим доступу : http://www.vstu.vinnica.ua/mccs2010/materials/program.pdf.
40. Осадчук В. С. Аналіз сучасних засобів вимірювання температури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан // Матеріали 5-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальные проблемы современных наук-2009». - Przemysl : Nauka i studia, 2009. – С. 40-50.
41. Аналіз методів вимірювання температури на основі піроелектриків [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Ільченко / Матеріали 4-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Современные научные достижения - 2008». - Premysl : Nauka i studia, 2008. – С. 3-11.
42. Осадчук В. С. Частотний перетворювач магнітного поля [Текст] / Міжнародна науково-технічна конференція "Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси", Київ, 19-23 травня 2008 р. - 2008. – С. 206-208.
43. Осадчук В. С. Радіовимірювальний перетворювач витрат газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Ющенко // Матеріали IV МНТК "Датчики прилади та системи – 2008", Черкаси-Гурзуф, вересень 2008. – 2008. - С. 95-96.
44. Осадчук В. С Тепловий витратомір на основі транзисторної структури з від`ємним опором [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Ющенко // Перша МНТК "Датчики приборы и системы – 2007", Черкассы.
45. Osadchuk V. S. Radiomeasurement transducer to magnetic induction with frequency output [Text] / V. S. Osadchuk, A. V. Osadchuk // Proceedings of the XIIIth International Conference TCSET-2006 "Modern problems of radio engineering telecommunications and computer science", Lviv-Slavsko, 2006. – 2006. - P. 490-492.
46. Осадчук В. С. Радиоизмерительный микроэлектронный преобразователь оптического излучения [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук // НПК "Современные информационные и электрические технологии", Одесса, 23-27 мая 2005 г. - 2005. - С.
47. Осадчук В. С. Оптические микроэлектронные частотные преобразователи [Текст] / В. С. Осадчук, А. В. Осадчук // НПК "Современные информационные и электрические технологии", Одесса, 17-21 мая 2004 г. - 2004. - С. 228.
48. Осадчук В. С. Рекомендації по проектуванню мікроелектронних перетворювачів магнітного поля [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Міжнародна наукова конференція "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах", Вінниця, 18-20 жовтня 2011 р. - 2011. - С. 63.